header

Werkgevers- werknemerspensioen

Is de werkgever verplicht een pensioenregeling te hebben in het bedrijf?Er is geen pensioenplicht in Nederland. Wel is in veel CAO’s een pensioenregeling voor het personeel van de aangesloten werkgevers afgesproken. Bijna alle werkgevers hebben een pensioenregeling voor het personeel geregeld. Het aantal zogenaamde witte vlekken – bedrijven zonder pensioenregeling – is gering. Als een pensioenregeling is toegezegd, gelden er wel allerlei regels waaraan de toezegging moet voldoen. Deze regels zijn veelal fiscaal van aard.

Wat is een UPO?

Een UPO is een Uniform Pensioen Overzicht. Hiermee verstrekken pensioenuitvoerders jaarlijks aan hun actieve pensioenverzekerden een overzicht van de belangrijkste pensioengegevens. Voor slapende pensioenen geldt deze verplichting om de vijf jaar. Aan de hand van de UPO kan de pensioenverzekerde zijn gegevens controleren op juistheid en eventuele maatregelen treffen om het pensioen aan te vullen.

Wat is de ‘Factor A’?

Op het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) vermeldt de pensioenuitvoerder de zogenaamde Factor A. Hiermee wordt de aanwas van het pensioen aangegeven in het jaar waarover de UPO verslag doet. Deze Factor A bepaalt de lijfrenteruimteaftrek die beschikbaar is om via een lijfrente de opbouw van het pensioen aan te vullen.

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M