header

Vragen en antwoorden DGA

Kan ik voor mijn pensioen rechtstreeks advies inwinnen bij FB Adrem pensioenadvies?Als pensioenspecialist zijn wij gewend snel een situatie te analyseren en hierop ons advies af te stemmen. Wij informeren uw accountant met onze bevindingen en berekeningen, zodat de correcte voorziening op de balans kan worden opgenomen. Maar andersom komt het ook voor. Uw accountant moet de reserve aanpassen en neemt voor de berekening contact op met FB Adrem pensioenadvies. Mochten wij bij het beoordelen van de risico’s nog aanvullende adviezen hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van de voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid of ten aanzien van het nabestaandenpensioen, dan geven wij deze adviezen aan uw accountant.

Welke kosten zijn verbonden aan pensioenadvies door FB Adrem pensioenadvies?

Net als uw accountant rekent FB Adrem pensioenadvies een uurtarief voor haar advisering. Zo bent u er zeker van dat het advies objectief is en FB Adrem pensioenadvies onafhankelijk. Voor veel voorkomende werkzaamheden is er een vast verrichtingentarief.

Ik word ontslagen en onderhandel over een ontslagvergoeding. Wat kan FB Adrem pensioenadvies voor me betekenen?

Als de onderhandelingen al tot resultaat hebben geleid, kunnen we u adviseren over de meest gunstige fiscale oplossing en afwikkeling, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Als u ons tijdig betrekt, kunnen we u nog terzijde staan bij de argumentatie om een hogere ontslagvergoeding te verkrijgen. Vaak kan pensioenschade nog aanvullend worden betrokken in de vaststelling van de schadeloosstelling. Bij het maken van berekeningen kunnen wij u assisteren.

Voor elk aandachtgebied waarin FB Adrem actief is, zijn meer vragen en antwoorden voor u beschikbaar:

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M