header

Pensioen van de zelfstandige ondernemer

De zelfstandig ondernemer kan op verschillende manieren aan zijn pensioeninkomen werken.
Zijn pensioen kan bestaan uit:

  1. AOW-uitkering. Deze uitkering geldt voor iedere ingezetene.
  2. Als er voorafgaand aan het zelfstandig ondernemerschap in loondienst is gewerkt, dan kan er recht bestaan op een premievrij gemaakt werknemerspensioen.
  3. Een of meer lijfrentes, eventueel in combinatie met een opgebouwde Oudedagsreserve.
  4. Box-3 vermogen in de vorm van spaargeld, beleggingen en een hypotheekvrije woning.
  5. Inkomsten uit werk na pensionering.

Oudedagsreserve

De zelfstandig ondernemer mag gebruikmaken van de Oudedagsreserve. Hiermee zondert hij een deel van de winst af waarop dus geen belastingheffing plaatsvindt. In feite is het belastinguitstel, tenzij de ondernemer de reserve omzet in een lijfrente. De ondernemer kan overigens van beide voorzieningen gebruikmaken, los van elkaar.

Financiële coach

Voor de zelfstandige ondernemer zijn er dus verschillende manieren om te werken aan een goed pensioen. FB Adrem kan hierin optreden als de financiële coach. Hij maakt een ‘foto’ van de klant en helpt hem in het bereiken van zijn financiële doelen. FB Adrem stelt aan relaties een programma beschikbaar, waarmee hij al zijn financiële voorzieningen in een beveiligde omgeving op internet in kaart kan brengen. Heel toepasselijk heet dit programma ‘Mijn geldzaken’. De moderne ‘schoenendoos’ waarin vroeger alle belangrijke papieren zaten.

Mijn geldzaken

In een digitale kluis op ‘Mijn geldzaken’ kunnen relaties van FB Adrem hun voorzieningen bijhouden. Zo heeft hij overzicht over al zijn verzekeringen, spaarrekeningen, hypotheek, belastingen, notarisakten en pensioen. Met dit complete overzicht kan FB Adrem pensioenadvies regelmatig vinger aan de pols houden en bijsturen waar nodig. De klant staat aan het roer en bepaalt wat er gebeurt.

Is een verzekering nodig, dan kan de klant dit zelf regelen of een beroep doen op de assistentie van FB Adrem pensioenadvies

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M