header

Pensioen van de particulier in loondienst

Hoe weet ik of ik later voldoende pensioen heb om van te kunnen leven?De pensioenopbouw bestaat uit drie lagen: de AOW, het werkgevers-/werknemerspensioen en de lijfrente. Deelname aan de pensioenregeling van uw werkgever betekent niet automatisch dat u een goed pensioen hebt later. Dat ligt aan de inhoud van uw pensioenregeling. Wilt u zeker weten dat u later beschikt over een goed pensioen, dan kunt u het best uw pensioenadviseur de opbouw regelmatig laten controleren.

Wat zijn knelpunten waarop ik extra moet letten bij de pensioenopbouw?

Pensioenbreuken kunnen ontstaan bij wisseling van werkgever. Juist bij een overstap verdient het aanbeveling een pensioendeskundige in te schakelen. Die kan meteen nagaan of waardeoverdracht zinvol is. Ook bij echtscheiding verdient het aanbeveling een pensioendeskundige in te schakelen. Die kan adviseren over de verdeling van pensioenrechten en meteen aangeven wat nodig is om voorzieningen weer op peil te brengen. Is er een nieuwe partner, dan is het verstandig meteen de nabestaandenvoorziening te laten controleren.

Wat is het AOW-gat?

Wordt u 65 jaar en heeft u een partner die jonger is, dan hebt u mogelijk recht op een toeslag. Dat is afhankelijk van de vraag of uw partner inkomsten heeft. Deze worden namelijk gekort op de toeslag.  Wie op of na 1 januari 2015 65 jaar wordt en een partner heeft die nog geen 65 jaar is, heeft geen recht meer op de AOW-toeslag. Het hiaat dat ontstaat doordat de AOW-toeslag per 1 januari 2015 vervalt, wordt wel aangeduid als het AOW-gat. U kunt hiervoor zelf een voorziening treffen.

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M