header

Pensioen van de DGA

Wat is het voordeel van een pensioen in eigen beheer?De directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag het pensioen in eigen beheer verzekeren en het belangrijkste voordeel hiervan is dat de liquiditeiten binnen de onderneming beschik¬baar blijven. Hiermee is meteen ook het grootste nadeel aangegeven, want het lot van het gereserveerde pensioenvermogen is verbonden aan het wel en wee van de onderneming. Daarom is het aan te bevelen dat jaarlijks niet alleen gekeken wordt naar de noodzakelijke pensioenreserve, maar ook naar de (te verzekeren) risico’s.

Kan ik ook mijn pensioen gewoon verzekeren?

De DGA heeft de keuze om zijn pensioen bij een verzekeraar onder te brengen of in eigen beheer te houden. Aan beide methoden van pensioenopbouw kleven voordelen en bezwaren. Samen met de accountant en de pensioenadviseur kan de DGA de keuze maken die het best bij hem past.

Wat gebeurt er als ik overlijd en er is onvoldoende gereserveerd voor een nabestaandenpensioen?

Als er onvoldoende is gereserveerd voor het toegezegde nabestaandenpensioen, dan stopt de uitkering nadat de reserve hiervoor is uitgeput. Omdat dit risico in de startfase van de opbouw van het pensioen groot is, is het aan te bevelen om voor het nabestaandenpensioen een adequate dekking bij een verzekeraar te regelen.

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M