header

Profiel

Pensioen is ingewikkeld. De overheid schrijft in allerlei wetten gedetailleerd voor aan welke eisen pensioenen moeten voldoen. Pensioen is hierdoor een kennisintensief onderwerp. Alleen de professional overziet het speelveld.

Kennis

FB Adrem beschikt over diepgaande kennis van:

 • verzekeringstechniek en actuariële principes
 • belastingwetgeving
 • bestuurs- en burgerlijk recht
 • vermogensvorming- en aanwending

Vaardigheden

Als pensioenconsultant en financiële coach beschikt FB Adrem over vaardigheden om:

 • snel inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van relaties
 • risico’s te analyseren
 • passend(e pensioen)oplossingen aan te dragen
 • pensioenen en verzekeringen actief te beheren waardoor ze blijven voldoen aan wet- en regelgeving en aan de wensen van de relatie

Problemen signaleren en oplossingen hierop laten aansluiten

Een advies voor een goed pensioen betekent dat in de volgende situaties inkomensopvang is geregeld:

 • vroegtijdig overlijden
 • arbeidsongeschiktheid
 • werkloosheid
 • bij (lang) leven.

Up-to-date

Niet alleen kennis moet up-to-date zijn, dit geldt ook voor de software waarmee FB Adrem analyses, prognoses en berekeningen maakt. FB Adrem beschikt over de meest geavanceerde programmatuur om het pensioenadvies te ondersteunen.

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M