vrijdag, 1 februari 2013

Noblesse oblige.

In 2002 is de Autoriteit Financiële Markten, AFM, opgericht. De AFM is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het gedrag van de markt op het gebied van sparen, beleggen, lenen, pensioenen en verzekeren. Zijzelf staat onder toezicht van de minister van Financiën. De AFM streeft naar een eerlijke en transparante financiële markt, mede ter bescherming van de veelal ondeskundige consument. Financiële adviseurs moeten openheid geven over hun beloning, ‘perverse prikkels’ zoals afsluitprovisies moesten uit de markt verbannen worden. Het heeft geleid tot het provisieverbod voor complexe producten zoals pensioen en hypotheken dat vanaf 1 januari 2013 geldt. Niks mis mee hoor, want met de doelstelling van de AFM ben ik het van harte eens. De consument moet beschermd worden, vooral bij financiële zaken waar ze veelal te weinig kennis van hebben.

Wat is er dan mis met de AFM? Niks toch? Nou….. ik huldig het motto ‘behandel je klanten zoals je zelf behandeld wilt worden’ en ‘practice what you preach’. En die gevoelige snaar heeft de AFM geraakt. Het blijkt dat de AFM in vier jaar aan één bestuurder maar liefst € 249.000,– aan vervoerskosten heeft betaald. Tweehonderdennegenenveertigduizend Euro, da’s een hele mond vol. Kosten voor in hoofdzaak woon-werkverkeer! Later ook nog een verhuisvergoeding van een luttele € 50.000,–. We hebben het hier niet over salaris, dat komt er nog bij. Hoeveel andere bestuurders er zijn en wat die hebben ontvangen? Weet ik niet, maar wil ik dat wel weten met een inmiddels afgezakte broek? Alsof je een emmer leeggiet toch?

Nou moeten jullie niet schrikken, want deze kosten worden niet volledig van jullie belastinggeld betaald hoor! Het grootste deel wordt betaald door de ondernemingen op wie de AFM toezicht houdt. Onder andere door mij dus. Maar …. ‘wij’ betalen voor de kosten van toezicht!! ‘Wij’ betalen niet (?) voor (nodeloze) reiskosten! Dus belastingbetalers, die zullen dan wel over jullie rug betaald worden. Een verhuisvergoeding? Oké, maar zoveel?
Uiteraard is de AFM is gevraagd om toelichting. Er blijkt niets aan de hand, een storm in een glas water, slechts een zwaluw die nog geen zomer maakt. En de andere bestuurders hebben er lering uit getrokken. De AFM meldt dat zij de betaalde bedragen niet in strijd vindt met de eigen regels. Juist ja, de AFM heeft voor ons regels gemaakt en voor zichzelf ‘eigen’ regels….. ‘Zo de wind waait, waait mijn jasje’ zou ik zeggen. En dat prikkelt, behoorlijk pervers. Ook de betreffende bestuurder meldde dat alles conform afspraak gegaan is. Maar wat voor afspraken zijn dat dan? Afspraken die in alle redelijkheid gemaakt kunnen worden en ook maatschappelijk verdedigbaar en verantwoord zijn? Deze bestuurder was ook lid was van de commissie die aanbevelingen heeft gedaan over beloningsbeleid in de top van ondernemingen. Dat zou in zijn voordeel spreken? Daarnaast, onze minister van Financiën houdt toezicht! Of is dat een doekje voor het bloeden en wordt er met twee maten gemeten?

De AFM streeft naar integer handelende adviseurs, transparantie en eerlijke beloning. Daar moeten we aan blijven werken. Dat er spaanders vallen waar gehakt wordt , is te accepteren, maar ‘eigen’ regels? Dat is als de boodschap van de Amerikaanse tv-predikant: Just do as I say, don’t do as I do’!

Noblesse oblige AFM!

Herman Deijk

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M