dinsdag, 14 september 2010

\ Keunefeestbudget in zwaar weer

Het Brabantse stel Borremans gaat jaarlijks naar Holten om van vrijdag tot zondag Keunefeest te vieren. Mooier dan carnaval vinden ze! Ze hebben de vorig jaar gemaakte kosten van verblijf, eten en vooral drinken bijgehouden en maandelijks wordt gespaard voor dit uitje. Met 4% rente is er genoeg geld om weer onmeunig uit het dak te gaan.

Kortgeleden heb ik ze gebeld en verteld dat op donderdag hun idool Sieneke gaat optreden. Daar werden ze niet vrolijk van! De rente op de spaarrekening is lager geworden, dus er is minder geld! De kosten voor verblijf zijn hoger. En eten, drinken? Tja…. Om ook Sieneke te kunnen zien, komt er dan nog een dag extra verblijf, eten en …… vooral drinken bij! Het nodige geld voor drie dagen schiet al tekort en extra geld is er niet. Ik heb wat bedrukt het gesprek beëindigd.

Het lijkt toch wel erg op de problemen rondom pensioenen.
Door de lagere rente is er minder geld in kas voor pensioen. Voor behoud van koopkracht (stijgende prijzen) moeten pensioenen geïndexeerd worden. Maar er is minder geld! Daar komt dan bij dat we met zijn allen langer leven (extra verblijf) en dus langer (=meer) pensioen moeten hebben!

Mogelijke “oplossingen” zijn:
Geen indexatie, verlagen van pensioen, verhogen van de pensioenleeftijd. Dus minder koopkracht of kortere uitkeringsduur (=verblijf).
Of toch gewoon meer sparen?

Ik ben benieuwd hoe de familie Borremans dit gaat oplossen. En euh…., kijkt u even naar uw pensioen?

Maar eerst een ander varkentje wassen: Keunefeesten! Beregezellig!

Herman Deijk

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M