header

Werknemerspensioen

Het pensioen van de werknemer bij de werkgever is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. De pensioengedachte staat voorop, niet de fiscale aspecten bijvoorbeeld. Het gaat om de opbouw van een pensioen waarmee de werknemer en zijn partner later kunnen leven zoals ze dat graag willen. Daarvoor is het belangrijk dat de werknemer zicht heeft op de opbouw van zijn pensioen. Dit geeft hem ook de mogelijkheid zelf extra opzij te leggen voor een goed pensioen. De werkgever speelt een belangrijke rol in de voorlichting over het pensioen aan de medewerkers. Met deze kennis is het aan de werknemer zelf om eventuele extra maatregelen te nemen.

Binnen randvoorwaarden

De werkgever bepaalt bij de toezegging hoe de pensioenregeling eruit ziet. De visie van de ondernemer, de financiƫle armslag en de economische vooruitzichten bepalen de hoogte van de toezegging. De regels van het arbeidsrecht, de jurisprudentie en de oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling geven hierbinnen de begrenzingen aan.

Actieve ondersteuning

FB Adrem pensioenadvies inventariseert, adviseert, stemt zijn adviezen af met de accountant, regelt de voorziening en staat de werkgever bij in de voorlichting aan zijn medewerkers. Dan kan mondeling, in groepsverband of individueel. En schriftelijk. FB Adrem houdt hierbij scherp in de gaten welke verplichtingen vanuit de Pensioenwet rusten op de aanbieder van het pensioen en welke op de werkgever. FB Adrem assisteert de werkgever niet alleen bij aanvang van de pensioenregeling, maar ook bij het beheer ervan en vooral bij wijzigingen.

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M