header

DGA-pensioen

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag zijn pensioen in de eigen vennootschap (BV) uitvoeren. Hierbij is hij wel gebonden aan bijzondere fiscale regels. De belastingdienst ziet streng toe op de naleving hiervan. De regelgeving ziet vooral toe op de (maximale) opbouw van het pensioen en de fiscaal toegestane reservering hiervoor. Belangrijke motieven voor de DGA om het pensioen in eigen beheer te voeren zijn:

  • de lage uitvoeringskosten in vergelijking met extern verzekeren,
  • het  belastingvoordeel, en
  • het liquiditeitsvoordeel binnen de onderneming.

Als nadeel geldt de ingewikkelde wet- en regelgeving die het beheer van de pensioenregeling complex maken.

DGA-pensioenadvies

FB Adrem pensioenadvies richt zich met zijn advieswerkzaamheden op het bereiken van een gewenst pensioen voor de DGA en zijn partner door:

  • fiscale optimalisatie
  • rendementsmaximalisatie, en
  • risicominimalisatie.

Met een achtergrond in belastingen, verzekeringen en van vermogensvorming en –beheer kan FB Adrem pensioenadvies DGA’s en hun zakelijke adviseurs deskundig terzijde staan.

Support aan accountants en fiscalisten

Ook voor accountants is pensioen ingewikkeld. De steeds veranderende wet- en regelgeving en de jurisprudentie maken het niet gemakkelijker. Ingewikkeld is ook het verschil tussen de fiscaal toegestane reservering en de bedrijfseconomische waardering van de pensioenverplichtingen.

Verzekeringen zijn belangrijk om de risico’s te beperken of weg te nemen. Voor de DGA en zijn partner zijn vooral de (overlijdens) risicoverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering van belang. De inrichting van het pensioen is ook belangrijk bij het vermijden van nadelige gevolgen bij echtscheiding.

Proactieve opstelling

FB Adrem anticipeert niet alleen op veranderingen in wet- en regelgeving, maar is ook alert op ontwikkelingen in de persoonlijke en zakelijke omgeving van de cliënt. Een manier van werken die relaties van FB Adrem pensioenadvies op prijs stellen.

Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M