header

De particulier en zijn pensioen

Vaak zal de werknemer in loondienst deelnemen aan een pensioenregeling van de werkgever. Dit betekent niet automatisch dat zijn pensioen wel ‘goed zit’. Veel voorkomende oorzaken van tekortkomingen in de opbouw van het pensioen zijn:

 • niet alle inkomensbestanddelen tellen (volledig) mee in de pensioengrondslag
 • door werkloosheid of zelfstandigheid zijn er jaren waarin geen pensioenopbouw heeft plaatsgevonden
 • wisseling van werkgever als er sprake is van een pensioenregeling op basis van eindloon
 • echtscheiding
 • als u tweeverdiener bent
 • als u of uw partner geboren bent vóór 1950
 • als u een auto van de zaak rijdt.

FB Adrem pensioenadvies controleert uw pensioen en adviseert u over maatregelen om een dreigend pensioentekort te voorkomen.

Financiële coach

Voor de werknemer zijn er verschillende manieren om het pensioen van de werkgever aan te vullen. FB Adrem kan hierin optreden als de financiële coach. Hij maakt een ‘foto’ van de werknemer en helpt hem in het bereiken van zijn financiële doelen. FB Adrem stelt aan relaties een programma beschikbaar, waarmee deze al zijn financiële voorzieningen in een beveiligde omgeving op internet in kaart kan brengen. Heel toepasselijk heet dit programma ‘Mijn geldzaken’. De moderne ‘schoenendoos’ waarin vroeger alle belangrijke papieren zaten.

Mijn geldzaken

In een digitale kluis op ‘Mijn geldzaken’ kunnen relaties van FB Adrem hun voorzieningen bijhouden. Zo hebben zij overzicht over al hun verzekeringen, spaarrekeningen, hypotheek, belastingen, notarisakten en het pensioen. Met dit complete overzicht kan FB Adrem pensioenadvies regelmatig vinger aan de pols houden en bijsturen waar nodig. De klant staat aan het roer en bepaalt wat er gebeurt.

Is een verzekering nodig, dan kan de klant dit zelf regelen of een beroep doen op de assistentie van FB Adrem pensioenadvies.

Veel voorkomende pensioenadviezen

Vragen aan FB Adrem pensioenadvies gaan ook over:

 • de verdeling van pensioenrechten over scheidende partners
 • de vraag of waardeoverdracht bij wisseling van baan voordelig is
 • de beoordeling van een pensioenregeling bij verandering van baan
 • reparatie van pensioentekort bij het rijden van een auto van de zaak
Copyright © 2019 FB Adrem. Alle rechten voorbehouden.   - 21M